Duurzaam

Van Laar catering hecht belang aan duurzaam en veilig ondernemen en he verschillende maatregelen genomen om het milieu zoveel mogelijk te ontzien (afvalscheiding). We gaan efficiƫnt en duurzaam om met energie (groene stroom in onze productielocatie). Transport van materialen, middelen en producten worden zoveel mogelijk gecombineerd. Dit zowel in het belang van het milieu als van ons bedrijf.

Ten aanzien van voedselveiligheid houden we de in onze branche gebruikelijke HACCP-normering aan. We worden door een extern bureau gecontroleerd op het hanteren van deze regels. Onze leveranciers dienen HACCP gecertificeerd te zijn om te kunnen leveren. Waar mogelijk of indien door opdrachtgevers gewenst wordt gebruik gemaakt van producten van Nederlandse herkomst die als het even kan op verantwoorde wijze geteeld zijn. Door uitgekiend te produceren, goede afspraken te maken met opdrachtgevers voorkomen wij voedselverspilling en streven wij naar hergebruik.